Výstava ateliérových prací

Radlické údolí

Bc. Šárka Michenková

Anotace

Území mezi Zličínem a Smíchovem v současné době vytváří vnitřní periferii Prahy a čeká na dostavbu rychlostní komunikace Radlické radiály. Prověřovali jsme řešení, kde by se z Radlické stala městská třída. V území mezi Jinonicemi a Smíchovem navrhuji novou osu veřejných prostorů a Radlické náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.