Výstava ateliérových prací

Dezinfekční brána

Alžběta Formanová

Anotace

Prioritním cílem dnešní doby je předejít nákaze koronavirem. Hlavní je pravidelné mytí a důkladná dezinfekce rukou, obzvláště ve veřejných prostorech. K tomu by měl napomáhat návrh dezinfekční brány určené do MHD.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit