Výstava ateliérových prací

Městský dům s bazénem ve Vlašimi

Ing. Lada Doubravová

Anotace

Nový střed města Vlašimi působí neutěšeným dojmem. Dalo by se toto živé místo, kde v panelových věžácích bydlí nejvíce lidí, regenerovat několika urbanisticky dobře promyšlenými zásahy? A dávalo by to ekonomický smysl? Odpovědi se snažím hledat formou návrhu městské budovy, kterou umisťuji namísto dvou staveb komerčního využití přímo naproti městskému úřadu u křižovatky ulic Komenského a Riegrovy. Dům má sloužit především jako bazén.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Hana Seho