Výstava ateliérových prací

Praha - venkov

Bc. Kateřina Kurešová

Anotace

Urbanistický projekt se zabývá územím kolem plánované Radlické radiály, jak by mohlo vypadat, kdyby zde místo mimoúrovňových křižovatek vyrostlo město. Mezi Butovicemi a Jinonicemi se nachází historická jádra obcí, které daly lokalitám jméno. Projekt si klade za cíl zachovat venkovský ráz původních obcí a ohleduplně je propojit s městskou masou na obou stranách.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.