Výstava ateliérových prací

Regulační plán Ústí nad Labem - Střekov

Anastassiya Manakova

Anotace

Obsahem regulačního plánu bylo stanovit závazné podmínky pro uspořádání a využití veřejných prostranství a pro prostorové řešení zástavby na soukromých pozemcích. Návrh regulačního plánu navazuje na urbanistický projekt Ústí nad Labem Střekov, který byl zpracován v letním semestru 2020 v ateliéru Stempel - Beneš. Regulační plán je zpracován v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a simuluje zpracování regulačního plánu přesně tak, jak se zpracovává v reálné praxi.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.