Výstava ateliérových prací

Multifunkční domy Ostrava Přívoz

Olga Saprynskaya

Anotace

Pozemek, řešený v rámci projetu, se nachází v lokalitě Přívoz v centru Ostravy. Cílem návrhu bylo vytvořit soubor staveb, který by přinesl do území nové obyvatele a finance. Cílovou skupinou jsou mladí vzdělaní lidé v pracovním věku, pro které zde vzniknou moderní pronajímatelné byty, pracovní místa v kancelářích a obchody. Funkce v objektech jsou rozdělené po patrech tak, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení obyvatel a pracovníků staveb. Neveřejné společné terasy a dvory u obou objektů by měly vytvořit prostor pro setkávání uživatel a k rekreaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout