Výstava ateliérových prací

Občerstvení U Prádelny

Bc. Michaela Tolopčenková

Anotace

Hlavním cílem konceptu je rekonstrukce zchátralé prádelny v zámeckém areálu v Osečanech na energeticky soběstačnou stavbu s nově vytvořenými prostory pro občerstvení v sezóně, relaxaci nebo pro menší společenské akce. Dále je v návrhu řešeno vzájemné propojení zámku a prádelny. V souvislosti s tím je obnoveno jižní schodiště, zrekonstruovaný zámecký dvůr s prostory pro parkování a zvelebené zámecké nádvoří.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan