Výstava ateliérových prací

Za hradební zdí

Barbora Havelcová

Ocenění

Urban Design Award 26. ročník (2020/2021)

Odměna

Hodnocení poroty

Anotace

Historické centrum Chebu utrpělo těžké rány při poválečném urbanistickém vývoji města. Pokusy o asanaci a další lokální nekoncepční zásahy poničily pevnou konturu města, vzaly mu jeho čitelnost. Znovunalezení hranice mezi moderním a historickým Chebem je klíčovým tématem tohoto urbanistického projektu. Cíl jasné definice míst a cest se dále zhmotňuje v podobě konkrétních bodových zásahů. Ty tvoří jednotlivé korálky rozeseté na šňůrce prstence podél hradeb. V rámci hradebního okruhu dochází k výraznému zpomalení dopravy v okružní ulici. Její charakter tvoří membránu na přechodu moderní a historické zástavby. Dále dochází k doplnění urbánní struktury přilehlých bloků s důrazem na podporu společenských aktivit ve veřejném prostoru podél hradebního pásu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov