Výstava ateliérových prací

Hybridní blok na Smíchově

Markéta Osifová

Anotace

Zadáním tohoto semestru bylo doplnit stávající rozbitý blok budov u Štefánikovy ulice pomocí hybridní stavby spojující různorodé funkce. Můj návrh obyvatelům Prahy 5 nabízí místa k bydlení, parkování, práci i rekreaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký