Výstava ateliérových prací

KOMUNITNÍ CENTRUM BŘEVNOV

Simona Barcíková

Anotace

Zadaním bolo navrhnúť komunitné centrum pre seniorov a mládež. Nakoľko sa jedná o dve rozdielne vekové kategórie, jedným z hlavných východísk pre mňa bolo rozdelenie komunitného centra na dva samostatné objekty. Samotnú hmotu budov definoval tvar existujúceho terénu. Keďže sa jedná o oblasť niekdajšej ťažby opukového kameňa, strmosť terénu navádza k práci s ním. Rozhodla som sa preto objekty zapustiť do svahu. Pôvodné vrstevnice určujú tvar obrysu budov a spolu s lámaním vo vertikálnom smere budia dojem znovu vytvorenej skaly.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková