Výstava ateliérových prací

KOMUNITNÍ CENTRUM BŘEVNOV

Bc. Kateřina Suchardová

Anotace

Řešené území se nachází nedaleko hlavní silnice Bělohorská. Při koncipování prostoru domu je uplatněn dynamický tvar křivky, který se odkazuje k asymetrii ve stavech živých organismů, v mém případě listu. Důraz je kladen na prostor a formu, která je volným pokračováním rozšiřující se krajiny z exteriéru do interiéru a naopak.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková