Výstava ateliérových prací

NADECHNUTÍ

Tereza Nováková

Anotace

Cílem projektu Nadechnutí je zámeckému areálu v Osečanech, který se v současné době po téměr sto letech začíná pomalu probouzet, vdechnout nový život. Návrh se věnuje funkční organizaci prostorů zámeckého dvora, jemuž v současnosti chybí jasně daná struktura potřebná k efektivnímu využití území. Zabývá se vyvážením jednotlivých prostorů, které se od sebe liší svým charakterem a způsobem užívání, a to tak, aby fungovaly jako jeden celek – tvoří jakýsi zámecký organismus. Důraz je kladen především na přizpůsobení areálu předpokládané návštěvnosti. Podoba návrhu je inspirována pozůstatky historické struktury areálu, ale vkládá do něj nové prvky a funkce. Snaží se o podpoření reprezentativnosti současně se zachováním intimity a malebnosti, které jsou tomuto místu vlastní.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan