Výstava ateliérových prací

Lysá nad Labem - setkání města a řeky

Anna Špačková

Anotace

Tématem diplomního semináře je území Lysé nad Labem a jejího okolí ve vztahu k říční krajině. Řešením a vlastně i názvem tohoto zadání ateliéru je setkání města a řeky. Lysá nad Labem leží v úrodné nížině na řece Labi. Nachází se 30 km severovýchodním směrem od hlavního města Prahy. Okolní krajina je především zemědělsky využívaná. Zemědělství, ale v tomto území není bráno jako způsob produkce potravin a obživy, ale k zisku. Dalším a tím nejvýznamnějším krajinným prvkem v okolí Lysé je právě nivní krajina řek Labe a Jizery. Ovšem není to tak patrné, jak by si tato krajina zasloužila. Pokud se procházíte v okolí Lysé tak kolikrát ani nevnímáte blízkost jedné z nejdůležitějších řek našeho území.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.