Výstava ateliérových prací

Anotace

Setkání města a říční krajiny. Lysá nad Labem. Město, které se rozkládá v údolí řeky, a přesto k ní nemá přístup. Cílem našeho projektu tedy bylo obnovit říční nivu, vrátit řece její prostor a umožnit obyvatelům okolních obcí přístup k Labi. Poskytnout návštěvníkům příjemná a přírodě blízká zákoutí, která budou sloužit nejen k rekreaci občanů, ale také jako útočiště pro zvěř. Mnou zpracované téma - Zelená infrastruktura v krajině - zajišťuje propojení stávající hodnotné zeleně s novými udržitelnými prvky, což zlepšuje ekologickou kvalitu krajiny v širším měřítku i kvalitu lidského života. Dále jsem se detailněji zabývala revitalizací potoka Mlynařice a obnovou bývalého Starolyského rybníka. Právě tato oblast V Rybníku u Staré Lysé dala název mému ateliérovému projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.