Výstava ateliérových prací

Škola Horoměřice

Veronika Cirmonová

Anotace

Základní škola je navržena pro obec Horoměřice. Vzhledem k předpokládanému budoucímu doplnění zástavby rodinných domů je třeba doplnit občanskou vybavenost. Škola kapacitou navržena pro 500 žáků vytvoří lokální centrum nové oblasti, místní dominantu a prostor pro sport, výuku i zábavu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha