Závěrečné práce

ZÁMEK KOZEL - REHABILITACE ZÁMECKÉHO PARKU

Tomanová Kristýna

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zámek Kozel je jeden z nejnavštěvovanějších památkových objektů v západních Čechách. Díky blízkosti Plzně, poměrně dobré dostupnosti a nespočtu kulturních akcí je cílem nejednoho návštěvníka. Nedílnou součástí zámeckého areálu je krajinářský park, který představuje velký potenciál, vyžaduje však celkovou revitalizaci. Zámek založil hrabě Jan Vojtěch Černín (1745-1816), nejvyšší lovčí Království českého, za účelem pořádání parforsních lovů. Zámek i s přilehlou oborou byl uvedenému typu honů přizpůsoben. V současnosti způsobují problémy v péči o zámecký park především složité výsadby a malý počet pracovníků údržby. Cílem této práce je vytvořit studii rehabilitace zámeckého parku a původní lovecké krajiny na základě podrobných analýz. Na celou oblast pohlížím z hlediska tří měřítek: velkého v rámci lovecké krajiny a původní obory, středního z pohledu samotného parku a malého, který se týká především zámecké budovy a jeho parterů. Základní myšlenkou je ukázat krásu přírodních principů krajinářského parku. Části jsou navrhovány jako přirozeněji působící krajina, která sama o sobě nabízí uměleckou hodnotu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.