Výstava ateliérových prací

Interiér Nemocnice Budúcnosti Praha-Letňany

Michal Pietor

Anotace

Vybraná časť navrhovaného interiéru je súčasťou mnou vypracovaného predošlého projektu Nemocnica Budúcnosti Praha-Letňany. Predmetom návrhu je interiér veľkej lôžkovej jednotky, keďže sa skladá z dvoch zrkadlovo obrátených menších jednotiek, čím projekt rieši lôžkové jednotky celkovo. Návrh interiéru sa zameriava najmä na izbu pacienta ako nosnú účelovú jednotku celej stavby, preto je jej venovaná značná časť práce. Spoločné priestory a stanoviská sú riešené ako sekundárne.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha