Výstava ateliérových prací

Základní škola

Yekaterina Kaidalova

Anotace

Jedná se o ZŠ se dvěma paralelními ročníky. Nad 4NP hmotou školy se předpokládá možnost 2NP nástavby s obecními byty. V moderním a dynamickém světě vyvíjeících se technologií musí škola poskytovat nové příležitosti a multifunkčnost prostoru. Škola by se také měla stát místem pro aktívni a přátelské prostředí. Různé typy a rozměrý prostorů jsou přizpůsobeny různým formám vzdělávacího procesu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha