Výstava ateliérových prací

VIA PRINCIPALIS

Tomáš Hucek

Anotace

“Decumanus jako pražský severní diametr, velká vize a dosud nedokončený sen moderní koncepce města.” Zadáním projektu byl návrh řešení vymezené části severního diametru (cca 3,5 km od Hradčanské po holešovické Bubny). Můj návrh se zabývá územím na Veletržní ulici, Letenském náměstí, Letenské pláni a společně řešenou brownfield plání v Bubnech.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák