Výstava ateliérových prací

Denní stacionář

Martina Jurčíková

Anotace

Parcela na kraji pamiatkovej rezervácie a v centre mesta so starnúcou populáciou príhodne splňuje predpoklady na umiestnenie denného stacionára spojeného s kaviarňou v parteri a ordináciami na poschodí. Podlhovastý tvar domu poskytol miesto rozľahlej záhrade, prístupnej všetkým jeho užívateľom. Vstupná hala slúži ako priestor pre nadväzovanie spojení medzi klientami stacionára, hosťami kaviarne a návštevníkmi ordinácií a poradní na poschodí. Okrem prechodu do záhrady umožňuje aj pohodlnejšie zapojenie klientov inštitúcie do chodu kaviarne. V stacionári dostávajú priestor fyzicky nenáročné aktivity. Exteriér reflektuje súnaležitosť s okolím prostredníctvom strechy, jednoduchej formy a striedmej dekoratívnosti. Jeho prednosťou je jednoduchá orientácia v jeho priestoroch a prepájanie komunít.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa