Výstava ateliérových prací

DŮM ZEĎ

Marie Lacková

Ocenění

Anotace

Celá hranice pozemku Žlutých lázní je z rušné strany lemována zdí. Zeď zde vystupuje jako pozitivní prvek pro zachování pohodlí návštěvníků a respektování rekreační a odpočinkové funkce místa. Nově vzniklá bytová stavba se snaží tuto nejdůležitější funkci udržet a nenarušit. Proto je celá hmota objektu zakomponována přímo do zdi lemující pozemek. Nejen pro návštěvníky Žlutých lázní ale i pro rezidenty stavba poskytuje dostatečného soukromí. Bytová stavba je koncipována jako atriové byty. Každý byt má tedy možnost realizovat své relaxační touhy v malém prostoru zeleně mezi každým bytem. Každý byt lze charakterizovat souslovím vidět a nebýt viděn.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa