Výstava ateliérových prací

Park pro sport, vědu a kulturu

Marie Kudynová

Anotace

Strahovský stadion je jedinečný ohraničený volný prostor, který si zaslouží jedinečnou náplň. V současnosti ale chátrá a lidé se mu spíše vyhýbají. Hledám řešení jak strahovské pláni znovu vdechnout život, přivést na ni lidi všech věkových skupin. Strahovská pláň byla vždy zasvěcena sportu, zároveň se nikde v Praze nenachází park, který by spojoval volnočasový sport s jinými zájmovými oblastmi, jako například kultura, věda, umění, atd. Návrh je zpracován ve třech variantách: sportovní park, vědecko-kulturní park a jejich kombinace, tedy spojení sportu, vědy a kultury.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka