Výstava ateliérových prací

Rozhraní sídla a krajiny

Tereza Sladká

Anotace

Městská zástavba a krajina se nekoordinovaně střetávají na úzké linii dané administrativně - správní hranicí katastru na tzv. rozhraní města a krajiny. Nekoordinovanost zapříčiňuje vznik bariér. Bariéry způsobují neprostupnost území. Vazba města a krajiny je špatná. Jak dosáhnout lepšího vzájemného propojení sídla a krajiny? A) změnou plánování rozvoje měst B) odstraňováním bariér a jejich překonáváním C) budováním vybavenosti v krajině

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.