Výstava ateliérových prací

BYTOVÁ STAVBA BÍLINA

Bc. Markéta Pecnová

Anotace

Seskupení rodinných domů doplňuje zástavbu města Bílina. Bývalá lázeňská lokalita je poznamenána blízkou důlní činností. V současné době se staví převážně na okrajích Bíliny a centrum se vylidňuje. Cílem bylo centrum oživit a zahustit zástavbu v jeho okolí. Práce vznikala v koordinaci s návrhem souboru staveb (Lucie Semeráková). Struktura seskupení je vystavěna podél komunikace. Reaguje na blízkost městského centra, zhušťuje se směrem k hierarchicky významnější oblasti. Navrženy jsou tři varianty, dva samostatné domy s rozdílnou orientací vůči centrální komunikaci a řadový dům. Jedná se o patrové domy s garáží a zahradou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel