Výstava ateliérových prací

Bytový dům s kavárenským zázemím

Bc. Ester Maria Dvořáková

Ocenění

Anotace

Projekt usiloval o zastavení proluky, která se vyskytuje na velmi komplikovaném ovšem ambiciozním místě, na Drůbežím trhu v Opavě, místě, které zásadně proměnily boje na konci II. Světové války, a které se už nikdy nevzpamatovalo. Okolní objekty jsou velmi blízko a vnitroblok je aktuálně využíván jako parkovací plocha. Cílem bylo zastavení volného prostoru, dotvoření uliční čáry, vyhnutí se zásahům do okolních objektů a vytvoření vhodného vnitrobloku. Bytový dům se snaží splynout s okolím a zároveň mu vložit nové estetické a sociální hodnoty. Nový objekt se shoduje s původními myšlenkami. Došlo k doplnění uliční čáry, zarovnání vnitrobloku a naplnění nové tendence, přidání sociální služby - malé kavárny se skromným zázemím a vstřícnými byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov