Výstava ateliérových prací

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU VÝLETNÍ č.p 285

Soňa Stromšíková

Anotace

Stavební úpravy a nová přístavba vytváří gradující kompozici několika hmot. Hlavní stavba rodinného domu, která stojí na základech stávajícího objektu, je dvoupatrová a výrazně převyšuje přidruženou novou přístavbu velkolepého obývacího pokoje. Ta společně se zastřešeným stáním obíhá a vytváří kolem hlavní hmoty pomyslný kšilt probíhající až na severní část fasády, kde tvoří krytý hlavní vstup do rodinného domu. Gradaci podporuje i atika kšiltu se snižujícím odskokem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel