Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM SE SÝPKOU

Daniel Dworschak

Ocenění

Anotace

Mým záměrem bylo navrhnout bytový dům, který by byl důstojným nástupcem obchodního domu, který na parcele dříve stál. Velkým oříškem bylo navázání na historickou sýpku. Bytový dům prochází sýpkou a vystupuje z ní na ploché střeše. Chtěl jsem, aby z ulice sýpka byla uvedena do kulturnějšího stavu, avšak aby nebyly na ní hned známy moderní prvky. A tak fasáda směřující na ulici Masařská má původní tvář pouze s upraveným parterem. Na druhé straně směřující do vnitrobloku je sýpka doplněna novými okny nenavazující na původní velmi malou konstrukční výšku. Hrázděná přístavba sýpky je opravna a využívaná jako balkón.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov