Výstava ateliérových prací

Bakovský růžek

Bc. Pavlína Baraníková

Anotace

Pozemek se nachází na nárožní parcele, na náměstí v Bakově nad Jizerou. Jedná se o pozemek, který je v aktuální době nevyužit a je zde pouze zatravněná plocha. Mým úkolem bylo doplnit uliční řadu a dotvořit prostor náměstí. Na parcele jsem navrhla dva domy, které jsou propojeny za pomoci krčku, ve kterém se nachází schodiště vedoucí do druhého patra. Krček je z uliční strany osvětlen pomocí okna, které je cloněno krajkou tvořenou z cihel a ve spodní části je ustoupen. Dům, který je okapově orientovaná do náměstí, přiléhá k sousednímu domu a dotváří uliční linii. V této části se v přízemí nachází kavárna se zahrádkou a v patře byty. Dům, který je zasazen do postranní ulice, je okapově orientován směrem do ulice. V této části se v přízemí nachází malý obchůdek a v patře byt.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa