Výstava ateliérových prací

Smetanovo nábřeží | Náplavka

Lusine Martirosian

Anotace

Smetanovo nábřeží vede od mostu Legií kolem Novotného lávky na Křižovnické náměstí do úrovně Karlova mostu. Ze Smetanova nábřeží se otevírá legendární výhled na Pražský hrad, který mají turisté i místní obyvatelé velmi rádi. Nová náplavka by to mohla narušit, a bylo rozhodnuto o vytvoření dvouúrovňového nábřeží. Klíčovým detailem v konceptu byl ohyb nábřežní linie. Linie je kolmo k Pražskému hradu. Bylo rozhodnuto tuto linku vytáhnout a vytvořit tři zóny. Ve dvou bočních zónách jsou schody k sezení a zelené plochy. Uprostřed je ostrůvek s restaurací. Odtud se také otevírá nádherný výhled na Pražský hrad a Karlův most. Na tomto ostrově je velká volná plocha, která se v běžné době slouží jako letní zóna restaurace, ale občas se tam mohou konat různé akce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.