Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum Střešovice

Bc. Viktoria Nováková

Anotace

Koncept stavby vznikl reakcí na okolní terén a rybník, který se nachází na pozemku. Tvar vlny kopíruje vrstevnice, zapadá do prostředí a zároveň koresponduje s rybníkem. Jelikož je pozemek ve svahu a do tvaru trojúhelníku, má hmota budovy východní průčelí ustupující a odlehčené prosklenou fasádou, která směřuje k hlavní ulici. Budova má skeletovou železobetonovou konstrukci a fasáda je z pohledového betonu. Stavba má několik funkcí, a to rekreační, sportovní a kulturní.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha