Výstava ateliérových prací

CYKLO REVÍR SUŠICE

Hynek Škrabal

Anotace

Město Sušice leží v blízkosti šumavského národního parku na řece Otavě. V 16. století se rozvíjelo hlavně díky nalezištím zlata podél ,,Zlaté stezky.” Začátkem 19. století se pro Sušici stala typická výroba sirek, nejstarší sirkárnou na území Čech, firmou SOLO Sušice, která byla v roce 2008 ukončena. Po areálu a k němu přiléhajícím pozemkům, kde se nacházelo ubytování pro zaměstnance, zůstaly rozsáhlé plochy, které dnes hledají své využití. Díky jejich poloze mezi ulicí Nádražní, která je jedním z hlavních přivaděčů do města a řekou Otavou se jedná o pozemky s velkým potenciálem pro znovuoživení severní části Sušice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout