Výstava ateliérových prací

SUŠICE - ZELENÝ JIH

Jozef Novotný

Anotace

Návrh rieši urbanizmus južnej časti mesta Sušice. Mesto je bránou do Šumavy. Lokalita má veľký rekreačný a turistický potenciál. Ponúka rôzne možnosti pre outdoorové aktivity. Súčasťou riešeného územia je aj panelákové sídlisko. V prípade sídliska je navrhovaná úprava verejných priestranstiev pomocou hierarchie plôch podľa miery súkromia.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout