Výstava ateliérových prací

Anotace

Manalion – pavilon pro kapustňáky – je situován ve východní části ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se o část, která dříve nebyla využívána a nyní se zde budují nové pavilony. Pavilon má specifický tvar kruhové výseče, který umožňuje jednoduchou návaznost mezi stávajícím amfiteátrem a plánovaným výběhem hyen. Budova je dvoupodlažní a návštěvníci díky tomu mohou kapustňáky sledovat buď ze shora, nebo je možné sejít do přízemí, kde se s kapustňáky setkají tváří v tvář. Dalším specifikem je to, že celé čelní průčelí je prosklené a zároveň je lemováno pěší trasou, ze které je možné i zvenčí pozorovat, co se uvnitř pavilonu děje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr