Výstava ateliérových prací

Klášter Nový Svět

Tomáš Sedláček

Anotace

Klášter zasazený do terénu oddělen od kostela zdí, jež poskytuje mnichům soukromí a odděluje veřejnost od samotného kláštera. Osvětlení Kláštera je zajištěno několika atrii v kombinaci se světlíky ve studovně, kuchyni a chodbě se vstupy do cel. Kostel je přístupný všem a pro mnichy má i krytou podzemí cestu přímo do vnitra. Kostel se tak může stát místem komunity a sociálního žití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký