Výstava ateliérových prací

Koncepce urbanistického rozvoje při nové stanici metra D Nemocnice Krč

Bc. Adéla Herzogová

Anotace

Koncepce urbanistického rozvoje při nové stanici metra D Nemocnice Krč je postavená na důkladné společné analýze celého území nové trasy metra. Okolí nemocnice Krč se vyznačuje rozsáhlými nezastavěnými plochami na rozmezí mezi třemi urbanistickými strukturami - sídlištěm, zahradním městem a nemocnicí, která dává okolí nové stanice charakter. Důležitou součástí návrhu je zelený koridor propojující Velký Háj a Krčský les, jeho průběh územím následuje návrh ÚSES. Koncept návrhu je postaven na propojení zelených a městských struktur. Samotný návrh tvoří struktura tří hierarchizovaných center - nového hlavního náměstí před nemocnicí a dvou parkových náměstí, kolem nich koncentrovaná zástavba, která se směrem od centra rozpadá na novou strukturu zahradního města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.