Diplomové práce

Urbanistická koncepce rozvoje obce Zlatníky - Hodkovice

Bc. Kristýna Hanzalová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zlatníky-Hodkovice je obec vzniklá spojením dvou vesnic těsně za hranicí hlavního města Prahy. Dobrá dopravní dostupnost podpořená plánovanou dostavbou metra v blízkosti obce vytváří potenciál rychlého rozvoje. Předmětem návrhu diplomové práce je urbanistická koncepce rozvoje obce se zaměřením na vztah sídla a krajiny, zejména v místě budoucího propojení obou jejích částí. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.