Výstava ateliérových prací

Revitalizace Budějovického náměstí a okolí

Václav Havránek

Anotace

Urbanistický návrh se zabývá řešením veřejného prostoru Budějovického náměstí, nad stanicí metra Budějovická, a budoucím rozvojem přilehlé lokality. Návrh vytváří prostupné náměstí, kryté před hustou dopravou, s prostorem pro shromažďování a zastřešeným tržištěm. V přilehlé lokalitě vytváří na prázdných nebo neefektivně zastavených parcelách nové objekty pro bydlení, služby a administrativu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský