Výstava ateliérových prací

Wi-Fi router

Martin Boukal

Anotace

Finální návrh Wi-Fi routeru disponuje informačním displejem na přední straně. Na něm se zobrazuje čas, počasí a aktuální stav internetového připojení. Tvarové rozvržení routeru vede k velké úspoře místa díky vertikálnímu postavení základní desky a schování antén do vnitřku těla. Byl navrhnut s ohledem na neutrálnost a podobnost k ostatní elektronice v domácnosti. K ještě většímu splynutí s domácností slouží jednoduchý tvar boční části, který lze provést v několika povrchových variantách. Další pokročilejší nastavení by bylo provedeno přes mobilní aplikaci, kde by byla možnost nejen síťového nastavení, ale také možnost personalizace předního displeje podle požadavků uživatele.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek