Výstava ateliérových prací

Bután : Bytový dom

Nina Šuchová

Anotace

Bytový dom je navrhnutý v Butháne, v hlavnom meste Thimpu, a reaguje na špecifické prostredie a náboženstvo. Našou úlohou bolo hlbšie pochopiť životný štýl butháncov, zoznámiť sa s ich životnou úrovňou a reagovať na ne. Zadanie sa opiera o dve hlavné otázky : V čom sa bytový dom približuje tradičnej buthánskej architektúre? Ako je stavba ekologická?

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.