Výstava ateliérových prací

Komunitní a krizové bydlení

Julie Pašková, Jakub Samek

Anotace

Život ve větším městě je často velmi anonymní. Všichni utíkají co nejrychleji do svého bytu, sotva se pozdraví, neznají se jménem, neví, kdo vedle nich bydlí. Co když celý život jejich soused má podobné záliby, koníčky, přemýšlení? Když se lidé budou v jednom domě znát více než od vidění, může je to semknout blíž k sobě, nebudou se tolik bát požádat o pomoc svého souseda a také se třeba naučí spolu mluvit a lépe řešit spory. Lidé, kteří náhle a nečekaně přišli o střechu nad hlavou z důvodu přírodní katastrofy, nebo nepříznivé situaci v jejich zemi/lokalitě, potřebují krátkodobé bydlení, které bude důstojné. Kontakt v rámci jednoho bytového domu s lidmi, kteří jsou zvyklí udržovat domovní komunitu může být stěžejním faktorem pro lehčí návrat zpátky do svého života.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.