Výstava ateliérových prací

MLÉČNÁ DRÁHA DO STANICE BUBNY

Bc. Lucie Jindrová

Anotace

Zadáním bylo navrhnout nový park Petra Ginze, talentovaného židovského chlapce, který byl z nádraží v Bubnech deportován do koncentračního tábora, tak jako mnoho dalších židů. Na tomto místě vznikne Muzeum ticha, které bude připomínat tyto události. V této práci navrhuji prostor okolo toho objektu. Místo, které jsem navrhla připomíná tuto smutnou část historie, zároveň zde však vzniká prostor pro lidi na běžné trávení času. Místo je připomínkou všech lidí a dětí, kteří na tomto místě definitivně přišli o svobodu a zároveň je to místo, které ukazuje dnešním generacím, že máme svobodu, které si musíme vážit a oslavovat ji. Kontrastní kombinace muzea a dětského hřiště značí tyto dvě roviny, kterými místa, jako je toto, můžeme vnímat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta