Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Výběh a zázemí hyen

Bc. Juraj Vronka

Anotace

Výběh pro hyenu byl navrhován tak, aby splňoval tři podmínky, které jsem na začátku procesu stanovil za důležité. Tyto podmínky byly práce s výškou, rozdělení výběhu a tvarování terénu. Budova je myšlena pouze jako rozšíření cesty, jejíž křivku přímo kopíruje. V úrovni návštěvníka poskytuje pohled nejen do výběhu, ale také do vnitřní expozice skrz malá okénka. Podzemní podlaží pak slouží jako provozní prostor pro zoology. Budova má fasádu z prefabrikovaných bloků dusané hlíny. Nosná konstrukce je z železobetonu, který je při lití zevnitř vybedněn kostkami sena pro tvarování.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr