Výstava ateliérových prací

Paralelní trasa v ZOO

Matěj Střecha

Anotace

Paralelní trasa je navržena tak aby návštěvníkům nabídla nové zážitky. Předmětem projektu bylo vytyčení paralelní trasy pěší Safari a její začlenění tak, aby procházka tvořila samostatný ucelený okruh, a zároveň na ní nabídnout návštěvníkovi nové, někdy až krajně adrenalinové zážitky. Trasa překonává betonové koryto říčky Netřeby pomocí subtilního ocelového mostu. Z údolí říčky se pěší stezka zvedá k dalším atraktivním místům a herním prvkům. Trasa vede okolo budoucího výběhu Kapverdských buvolů. Okruh zakončuje cortenová lávka. Lávka ve tvaru loďky tvoří hradbu výběhu nosorožců. Návštěvník může koukat do výběhu shora nebo může sestoupit do podpalubí lávky a pozorovat zvířata průzory z bezprostřední blízkosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr