Výstava ateliérových prací

Mrakodrap ve vnitrobloku

Ing. arch. Jonáš Jakůbek

Anotace

Nový urbanismus Holešovic vytvoří velmi atraktivní plochy k zastavění. Čtvrť nabízí potenciál k vysoké hustotě využití. Navržený urbánní blok představuje inovativní řešení výškové zástavby v blokové zástavbě vnitřního města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten