Závěrečné práce

Výšková stavba pro Prahu (ve Vysočanech)

Bc. Kateřina Kosová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomního projektu bylo vytvořit multifunkční výškovou stavbu situovanou do transformované lokality území Vysočan. Návrh vychází z požadavků jak na bydlení, tak na administrativně obchodní činnosti. Podkladem práce byla analýza třetího rozměru města (vývoje a současného stavu) a jejího zpracování jako úvodu do problematiky stavění výškových staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.