Výstava ateliérových prací

Anotace

Nacházíme resilienci ve vztahu mezi člověkem a přírodou. Tyto dva světy se mohou zdát vzdálené, ale bez sebe nemohou existovat. Chápeme je jako konstantní cyklus, který se navždy navzájem ovlivňuje. Přenášíme tento cyklický vztah do naší zahrady reflexe. Skrze náš návrh vzdáváme hold přírodě, její odolnosti vůči lidským činnostem. Tři prvky, s nimiž pracujeme - déšť - jádro - oheň, jsou stylizací stupně od přírodního světa ke světu lidí. Déšť představuje životodárnou sílu, spálená část představuje důsledek lidského ničivého chování a přírodní útočiště je středem cyklu, kde dochází k reflexi a míchání obou světů. Tohle je to místo, kde se vzdává hold, srdce cyklu odolnosti, kde vše začíná a končí zároveň.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta