Výstava ateliérových prací

V rybníčkách

Valentina Voráčová

Anotace

Tento projekt se zaměřuje na pramenní oblast Jenečského potoka a vychází ze společných analýz území. Práce se soustředí na návrat přírody, vody, života a obytnosti do povodí Jenečského potoka. Cílem práce bylo vytvořit lepší prostupnost mezi obcemi, ochránit a podpořit hodnoty krajiny a vytvořit nová místa rekreace. Zároveň je brán zřetel na dešťovou vodu, která by byla v krajině zadržována pomocí nově vybudovaných rybníků, které slouží i jako nový cíl pro cyklisty, maminky s dětmi a rodiny. Je zde nová síť cyklostezek, pěších cest a biokoridorů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.