Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM CHÝNOVSKÁ

Anna Budíšková

Anotace

BLOK: O návrh zástavby bloku jsme se postarali dva ve velmi úzké spolupráci. Přesto na místě vznikly dva různé bytové domy, které se liší především funkcí, tvarem a kompozicí jednotlivých bytů. Propojovacími prvky jsou pak společné podzemní garáže, vzájemně průchozí chodby, nebo bílý cihelný obklad obou domů. (...) DŮM: Dům v jižní části bloku akcentuje otevřenost. Celková hmota se svým atriem otevírá do hlavní ulice a prosklení komerčních částí domu umožňuje kontakt mezi lidmi uvnitř a venku. Aktivní parter v přízemí se tak stává klíčovým prvkem budovy. Obyvatelům domu dává možnosti nejen uživatelské, ale třeba i pracovní. Otevřenosti bytů do okolí napomáhají lodžie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.