Výstava ateliérových prací

Soubor rodinných domů, Thimphu

Kateřina Kacetlová

Ocenění

Anotace

Navržený soubor rodinných domů se nachází na okraji hlavního města Bhútánu, Thimphu. Vzhledem k vysoké nadmořské výšce je klima velmi mírné.
 Jednotlivý rodinný dům se skládá ze tří podlaží. První o rozměrech 8x8m, druhé 9x9m a třetí 11x11m. Tato podlaží jsou poskládaná na sebe a tvoří tak tři odlišné hmoty fungující na stejném principu. Cílem je maximální propojení interiéru s exteriérem a vytvoření bydlení, které je co nejvíce v souladu s okolní krajinou.
Domy jsou navrženy z lokálních materiálů jako je čedič a tmavé dubové dřevo. Ovčí vlna slouží jako tepelná izolace. Zelená střecha zachycuje vodu, která je následně odváděna do vodní nádrže. V technické místnosti je dále přečištěna na vodu užitkovou. Střešní solární panely pomáhají k následnému ohřevu vody.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.