Výstava ateliérových prací

Botič

Michaela Hasnedlová

Anotace

V historii byl Botič neboli Vinný potok důležitým pražským potokem, na jehož březích stávalo kolem třiceti mlýnů. Postupem času ztratil svoje využití a rostoucí zástavba spolu se strachem z povodní jej uzavřela do pevných vysokých zdí. Návrh se zabývá transformací šesti vybraných míst podél Botiče a demonstruje možnosti využití stávajícího potoka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek